Vlk František a kůzlátka

Divadlo z bedny

Divadelní představení, do kterého se zapojily i děti.