Úvod

Pár slov o ZŠ a MŠ Potůčky

Základní škola a mateřská škola Potůčky je školou poskytující základní vzdělávání žákům v 1. - 5. ročníku základní školy s uplatněním organizační formy malotřídního vzdělávání.

Vyučování na této škole bylo zahájeno 01. 09. 1937. Od prosince 2002 se v rámci integrace sloučila s mateřskou školou. Venkovská škola rodinného typu vytváří vhodné prostředí pro hodnotné mezilidské vztahy v nejširším slova smyslu, o což především škola usiluje. Základní škola má všechny ročníky prvního stupně. Výuka se realizuje ve třech třídách. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální naplněnosti jednotlivých ročníků. Kapacita školy je 40 žáků.

Více o škole

Aktuality

Spaní v ŠD 2024

Spaní v ŠD 2024 - plakát


Školní výlet - MAJALAND PRAHA

Školní výlet - MAJALAND PRAHA - plakát


Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Seznam přijatých uchazečů

Více aktualit