Úvod

Pár slov o ZŠ a MŠ Potůčky

Základní škola a mateřská škola Potůčky je školou poskytující základní vzdělávání žákům v 1. - 5. ročníku základní školy s uplatněním organizační formy malotřídního vzdělávání.

Vyučování na této škole bylo zahájeno 01. 09. 1937. Od prosince 2002 se v rámci integrace sloučila s mateřskou školou. Venkovská škola rodinného typu vytváří vhodné prostředí pro hodnotné mezilidské vztahy v nejširším slova smyslu, o což především škola usiluje. Základní škola má všechny ročníky prvního stupně. Výuka se realizuje ve třech třídách. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální naplněnosti jednotlivých ročníků. Kapacita školy je 40 žáků.

Více o škole

Aktuality

Předvánoční koncert a Adventní trhy

Předvánoční koncert a Adventní trhy - plakát


Krušnohorská dílna

Dne 17.09. 2023 v naší škole proběhla Krušnohorská dílna - Blíže dětem.
Celá akce byla za podpory MAS Krušné hory, ops a Karlovarského kraje, dále Babylon Karlovy Vary PlayWisely a Easy LAB.

Odpoledne jsme si náramně užili - jak děti, tak dospělý.

Krušnohorská dílna - tvoření robotůKrušnohorská dílna - tvoření hrnečků

Více aktualit