Aktuality
SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024
DEN ZEMĚ 2023
DIVADLO Z BEDNY
NOC S ANDERSENEM 2023
ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
BAREVNÝ TÝDEN
KARNEVAL
JARNÍ PRÁZDNINY
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - UZAVŘENÍ
ŘEDITELSKÉ VOLNO
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - MATEŘSKÁ ŠKOLA
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - MATEŘSKÁ ŠKOLA
VÁNOČNÍ BESÍDKA S POSEZENÍM
VÁNOČNÍ DÍLNA
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
COUNTRY TANCE
HALLOWEEN
Projektový den - PODZIM