Primární prevence

Školní schránka důvěry

Základní škola a mateřská škola Potůčky, okr. Karlovy Vary

 

ŠKOLNÍ SCHRÁNKA DŮVĚRY

 

 

Milí žáci, vážení rodiče

 

od září letošního školního roku je v provozu školní schránka důvěry ( přízemí, průchozí chodba mezi školou a školní družinou ). Do schránky důvěry má přístup pouze školní metodik prevence. Odpoví na vaše vzkazy jak nejrychleji je to možné. Vše je samozřejmě anonymní a přísně důvěrné.

 

Schránka důvěry je tu pro každého, kdo :

 

  • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit
  • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
  • má pocit, že je ubližováno někomu jinému
  • potřebuje pomoc nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí
  • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
  • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat

 

Pravidla psaní  vzkazu :

 

Možnost - anonymní ( bez podpisu )

Reagovat na tuto otázku budeme obecně v rámci třídnicích hodin ( jinak to není možné, neznáme adresáta )

 

Možnost ( podpis )

Napíšeš vzkaz a nezapomeneš na svůj podpis nebo alespoň označíš třídu, kterou navštěvuješ. Tvůj dopis nebude bez tvého vědomí někomu dalšímu ukazován (výjimkou je bezprostředně ohrožení života a zdraví člověka).

 

  • Pokud chceš zprávu adresovat konkrétnímu vyučujícímu, zprávu zalep do obálky a napiš na ni jméno dospělého kterému má být předána.

 

  • Na vulgární, hrubé a posměšné zprávy nebudeme reagovat.

 

  • Pokud užiješ schránku proto, abys někoho vědomě lživě obvinil, dopustíš se porušení školního řádu.

 

  • Schránku důvěry mohou využít i rodiče žáků.