Školní rok 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023

 

 •  Pedagogické porady              konají se 4x ročně
 •  Kulturní a sportovní akce      viz plán kulturních akcí
 •  Informace pro rodiče             třídní schůzky 
                                                   
  individuální konzultace
                                                                       žákovské knížky a notýsky
                                                                       nástěnky
                                                                       webové stránky
 •                    Zápis do 1. třídy                    
 •               Zápis dětí do MŠ                   

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny 

 • připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny

 • budou zahájeny od pátku 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.
                                    Vyučování začíná v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny

 • připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny

 • v délce jednoho týdne jsou stanoveny v termínu 6. 2. - 12. 2. 2023.

Velikonoční prázdniny

 • připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny

 • budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023. 


Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.