Školní rok 2021/2022

Zájmové kroužky

Čtenářská dílna:              pondělí 14:00 - 15:00
2. - 5.ročník              Jana Kunstová, Barbora Kabešová

 

Šití:                   úterý 12:45 - 14:15 (1.,2. ročník)
                              14:15 - 15:45 (3.,4.,5. ročník)

1. - 5.ročník                              Hana Klímová

 

Hudebně dramatický:        středa 16:15 - 17:15
1. - 5. ročník                              Veronika Pošvová

Country tance:                  čtvrtek 14:00 - 15:00
1. - 5. ročník                               Tara Thaler

Doučování EU:                    čtvrtek 7:00 - 7:45
1. - 5.ročník                     Barbora Kabešová
                                            čtvrtek 12:45 - 13:30
                                                   Jana Kunstová

Doučování COVID:         úterý 7:00 - 7:45
                                 
Barbora Kabešová
                                            středa 7:00 - 7:45

                                 Iveta Dibelková

Intervence:            Pedagogická intervence pro žáky s SPU
                                       probíhá dle daného rozvrhu.


Sebeobrana:               pátek 13:00 - 15:00
v rámci ŠD                     
Lenka Vejvodová