Školní rok 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022

 

 

 Pedagogické porady              konají se 4x ročně

 Kulturní a sportovní akce      viz plán kulturních akcí

 Informace pro rodiče              třídní schůzky 
                                                   individuální konzultace
                                                   žákovské knížky a notýsky
                                                   nástěnky
                                                   webové stránky

                                               

          Zápis do 1. třídy                    

          Zápis dětí do MŠ                   

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny 

  • připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny

  • budou zahájeny od čtvrtka 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny

  • připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny

  • v délce jednoho týdne jsou stanoveny v termínu 14. 3. - 20. 3. 2022.

Velikonoční prázdniny

  • připadnou na čtvrtek 14. dubna a pátek 15.dubna 2021.

Hlavní prázdniny

  • budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 


Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.