Školní rok 2020/2021

Zájmové kroužky

Čtenářská dílna:                   pondělí 14:00 - 15:00
1. - 5.ročník                           Iveta Dibelková, Barbora Kabešová

Šití:                                        úterý 12:45 - 14:15 (1.skupina)
                                                        14:15 - 15:45 (2.skupina)
2. - 5.ročník                           Hana Klímová

Hudebně dramatický:             středa 16:15 - 17:15
1. - 5. ročník                            Veronika Pošvová

Německý jazyk:                      středa 13:00 - 14:00
2. - 5. ročník                            Tara Thaler

Doučování:                           čtvrtek 12:45 - 13:25
1. - 5.ročník                           Iveta Dibelková, Barbora Kabešová

Výtvarný kroužek                  čtvrtek 14:00 - 15:30
1. - 5.ročník                           Veronica Matějková