Školní rok 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021

 

 

 Pedagogické porady              konají se 4x ročně

 Kulturní a sportovní akce      viz plán kulturních akcí

 Informace pro rodiče              třídní schůzky 
                                                   individuální konzultace
                                                   žákovské knížky a notýsky
                                                   nástěnky
                                                   webové stránky

                                               

          Zápis do 1. třídy                    

          Zápis dětí do MŠ                   

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny 

  • připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny

  • budou zahájeny od středy 23. prosince 2019 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny

  • připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny

  • v délce jednoho týdne jsou stanoveny v termínu 1. 3. - 7. 3. 2021

Velikonoční prázdniny

  • připadnou na čtvrtek 1. dubna a pondělí 5. dubna 2021.

Hlavní prázdniny

  • budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 


Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.