Školní rok 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020

 

 

 Pedagogické porady              konají se 4x ročně

 Kulturní a sportovní akce      viz plán kulturních akcí

 Informace pro rodiče              třídní schůzky 
                                                   individuální konzultace
                                                   žákovské knížky a notýsky
                                                   nástěnky
                                                   webové stránky

                                               

          Zápis do 1. třídy                    

          Zápis dětí do MŠ                   

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny 

  • připadnou na úterý 29. října a středa 30. října 2019.

Vánoční prázdniny

  • budou zahájeny od pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny

  • připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny

  • v délce jednoho týdne jsou stanoveny v termínu 24. 2. - 1. 3. 2020

Velikonoční prázdniny

  • připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny

  • budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. 


Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.