Sdělení

COVID - 19

Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary

 

NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vláda svým usnesením rozhodla :

18.11.2020
nastupují žáci 1.,2., a 4. ročníku (spojené ročníky) do školy k prezenčnímu vzdělávání.
Žáci 3. a 5. ročníku se nadále vzdělávají distančně.Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole a ve školní družině.

30.11.2020
nastupují žáci 3. a 5. ročníku do školy k prezenčnímu vzdělávání.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ :
8:00 - 11:40/12:35 hodin ( výuka ve třídách )
oběd : 11:45/12:40 - 12:10/13:05 hodin ( po skupinách )

 

 

Zaměstnanci i žáci jsou povinni nosit ochranu úst a nosu po celou dobu vzdělávání !

 

 

V Potůčkách 17.11.2020                                    Mgr. Jana Kunstová ( ředitelka školy )COVID - 19

 


 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provoz-od-251120.pdf 247.4 Kb

DISTANČNÍ VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA - formou online výuky


Výuku zajišťuje z domova tř. učitel dle daného rozvrhu.
Asistentka pedagoga ve spolupráci s třídní učitelkou zajišťuje výukové materiály, které si zákonní zástupci vyzvedávají.


                              3. ročník
                  
( hodina 25min., přestávka 5min. )

                                          8:30 - 10:00 hod.
PONDĚLÍ Čj, M, Aj
ÚTERÝ   Čj, M, Prv
STŘEDA Čj, M, Aj
ČTVRTEK   Čj, M, Prv
PÁTEK Čj, M, Aj

                                              

                           5. ročník
                               ( hodina 25min., přestávka 5min. )

  10:30 - 12:00 hod.
PONDĚLÍ Čj, M, Vl
ÚTERÝ Čj, M, Aj
STŘEDA Čj, M, Aj
ČTVRTEK Čj, M, Vl
PÁTEK Čj, M, Aj

PŘEHLED OPATŘENÍ PRO ŠKOLSTVÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tabulka-final-1.pdf 157.4 Kb

COVID - 19

 

COVID - 19

 

 

 

Provoz základních škol

 • Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
  • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola), tedy nastoupí u nás i 4.ročník.

   
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
   
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
   
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
   
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
   
 •  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
   
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 •  Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
   
 •  Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
   
 • Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.
   

 Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

 

Dne 18.11.2020 do školy nastoupí žáci – 1.ročníku, 2.ročníku a 4.ročníku.
Žáci 3. a 5. ročníku pokračují v povinné distanční výuce.


Provoz mateřských škol

 • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 12.11.2020                                                                                               Mgr. Jana Kunstová                  

                                                                                                                                (ředitelka školy)

 

 

 


POZOR

Prosíme, pokud vstoupíte do budovy školy,

nebo do budovy mateřské školy, použijte roušku !

DĚKUJEME