Sdělení

PYŽAMOVÁ PÁRTY

PYŽAMOVÁ PÁRTY


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ - POZVÁNKA

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ - POZVÁNKA


ŠKOLNÍ VÝLET

ŠKOLNÍ VÝLET


UZAVŘENÍ ŠKOLY, MŠ, ŠD A JÍDELNY

Uzavření MŠ a školní jídelny UZAVŘENÍ ŠKOLY, MŠ, ŠD A JÍDELNY


ZÁPIS 2022/2023

             Základní škola a mateřská škola Potůčky,   
                              okres Karlovy Vary

 

   ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  ZÁPIS DO 1.TŘÍDY (UKRAJINCI)

 

                     TERMÍN: 13. 06. 2022

 

 

             Základní škola a mateřská škola Potůčky vyhlašuje

 

         ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A DO 1. TŘÍDY
                   PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A  ŽÁKY

 

                     v pondělí 13. 06. 2022

                    od 14.00 – 16.00 hodin

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí ?

 

zákonný zástupce požádá ředitele školy o přijetí –

a to buď písemně, nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu

zákonný zástupce předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného        zástupce, může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu

pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu – stačí        prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě (pokud však škola chce dítě přijmout bez ohledu na otázku její spádovosti, není tento doklad potřebný)

nejedná se o přestup dle § 49 školského zákona, ale o přijetí k předškolnímu a základnímu vzdělávání

 

 

V Potůčkách 31. 05. 2022                                                   Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy


UPOZORNĚNÍ

V pondělí dne 25. 4. 2022 jsou zrušeny třídní 

schůzky pro rodiče žáků 3. a 4. ročníku 

z důvodu nemoci třídní učitelky. 

Nový termín bude brzy upřesněn.


INFORMACE PRO RODIČE

V pondělí 25.4. 2022 budou probíhat třídní schůzky , od 16h v budově školy.


ZMĚNA

V úterý 26.4. 2022 bude kroužek COUNTRY a ve čtvrtek 28.4. 2022 bude kroužek ŠITÍ.
                                       Změna se týká jen tohoto týdne. 


ZÁPIS 2022/2023

ZÁPIS 2022/2023ZÁPIS 2022/2023   


AKCE ÚNOR

AKCE ÚNOR   AKCE ÚNOR


DŮLEŽITÉ !

Žádáme Vás,
pokud Vašemu dítěti vyjde pozitivní antigenní test ve škole, vyčkejte do druhého dne a na PCR test se objednejte přes rezervační systém.
Často totiž dochází k situaci, že žák, který na PCR test přijde ihned tentýž den, nemá vytvořenou žádanku v systému a zbytečně pak dochází k vyhroceným situacím na jednotlivých odběrných místech.

V případě, že rodiče daného žáka trvají na odběru ten samý den, je třeba, aby přišli s potvrzením ze školy o pozitivním antigenním testu, který je pro odběrové místo podkladem, na jehož základě může provést PCR test.
Potvrzení pozitivního výsledku antigenního testu Vám automaticky jako škola vydáme.

 


ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy uděluje na úterý 25.01.2022

ŘEDITELSKÉ VOLNO.
Nástup do školy je tedy ve středu 26.01.2022.


ZMĚNA!!!

Dle nařízení KHS Karlovy VaryZákladní škola Potůčky KARANTÉNU.
Tedy
od 21.01.2022 do 24.01.2022, nástup do školy bude ve středu 26.01.2022.
Během karantény sledujte zdravotní stav dětí, popřípadě kountaktujte KHS a třídního učitele.


 


INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 03.01.2022

               INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 03.01.2022

INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 03.01.2022INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 03.01.2022INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 03.01.2022

 


VÁNOCE

Žáci základní školy, mateřské školy, školní družiny
a také zaměstnanci školy

Vám přejí krásné Vánoce
a
šťastný Nový rok 2022
VÁNOCE
  
VÁNOCE

VÁNOCE    VÁNOCE
VÁNOCE    VÁNOCE    VÁNOCE


INFORMACE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KARLOVY VARY
JE MATEŘSKÁ ŠKOLA POTŮČKY       
OD 02.12.2021 DO ODVOLÁNÍ 
UZAVŘENA 

(KARANTÉNA DĚTÍ).


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Žáci 4.ročníku jedou 9.11.2021 na dopravní hřiště v Karlových Varech.


ZMĚNA DATUMU

ZMĚNA DATUMU

 

ZMĚNA DATUMU


1.11.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25.ŘÍJNA 2021 a 1.LISTOPADU 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje :

  • Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na7dní, atozapředpokladu negativního výsledku RT-PCR testuprovedeného vrozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu spozitivně testovanou osoboua absence klinických příznaků onemocnění covid-19.
  • Nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích. Je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogy.
  • nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.


UZAVŘENÍ

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KARLOVY VARY

JE

ZŠ A MŠ POTŮČKY

OD 19.10. DO 29.10. 2021 UZAVŘENA (KARANTÉNA DĚTÍ A ŽÁKŮ).


KROUŽEK ŠITÍ

Vzhledem k velkému počtu přihlášených žáků na kroužek šití, jsme rozhodli takto:
ÚTERÝ - 12:45 - 14:15 (1. a 2. ročník) - každý týden
             - 14:45 - 15:45 ( žáci jsou rozděleni do 2. skupin)budou se střídat po týdnu .


STÁTNÍ SVÁTEK

Dne 28.09.2021 - Státní svátek


Zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční ve středu 01.09.2021 v budově školy, vchod do tělocvičny.

Žádáme všechny, aby do budovy školy vstupovali pouze s rouškou či respirátorem, totéž platí i pro žáky.
Po slavnostním zahájení se žáci odeberou do tříd, kde budou testováni.

Dle nařízení se žáci budou testovat ve třech termínech :              

01.09., 06.09. a 09.09.2021.
V těchto dnech musí ráno žáci přijít do školy v roušce a po testování a negativním výsledku se budou učit bez roušek. Totéž platí i pro školní družinu.

Informace o možnosti dalšího testování budou zákonným zástupcům sděleny.

Provoz  školní  družiny  01. 09. 2021 do 16 hod.Sledujte naše webové stránky :  www.zspotucky.cz


DŮLEŽITÉ

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
VZHLEDEM  KE COVID-19

pro více info otevřete soubor PDF

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provoz-skol-a-skolskych-zariz-eni-ve-skolnim-roce-2021-2.pdf 2815.3 Kb