Sdělení

Nástup žáků do školy

Informace  pro zákonné zástupce o vzdělávacích aktivitách v ZŠ a MŠ Potůčky

 

Ředitelka školy Mgr. Jan Kunstová tímto informuje zákonné zástupce o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně ZŠ a MŠ Potůčky od 25. května 2020 do 30. června 2020.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 05. 2020 . Tuto informaci předá buď třídnímu učiteli, nebo ředitelce školy.

Žáci budou ve svých kmenových třídách. Složení přihlášených žáků bude do 30. 06. 2020 neměnné, žáka tedy nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 05. 2020.

Podrobné informace o vzdělávacích aktivitách, včetně čestného prohlášení, informací ke školní družině, obdrží zákonní zástupci přihlášených žáků.

 

 

V Potůčkách 11. 05. 2020                                         Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-zakonne-zastupce-vietnam.pdf 1559.7 Kb
sd-vietnam.pdf 1659.2 Kb

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ochrana-zdravi-ms.pdf 1123.5 Kb
priloha-cestne-prohlaseni-1-.pdf 275.2 Kb

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ochrana-zdravi-zs.pdf 1045.5 Kb
priloha-cestne-prohlaseni.pdf 275.2 Kb

Mateřská škola

https://www.zspotucky.cz/materska-skola/sdeleni1.html

NOVÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE.


Zápis do Základní školy Potůčky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020 / 2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením mohou zákonní zástupci realizovat  podání žádosti o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání.

Možnost osobního předání je stanovena na :

středa     15.4. 08.00 – 12.00   průběžně

DOMÁCÍ ÚKOLY

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vazeni-rodic2.odt 5.8 Kb

SDĚLENÍ :

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ms.docx 13.5 Kb
zakladni-skola.docx 13.5 Kb