Základní škola a mateřská škola Potůčky

O škole

Charakteristika školy

     Základní škola a mateřská škola Potůčky je školou poskytující základní vzdělávání žákům v 1. - 5. ročníku základní školy s uplatněním organizační formy malotřídního vzdělávání. Vyučování na této škole bylo zahájeno 01. 09. 1937. Od prosince 2002 se v rámci integrace sloučila s mateřskou školou. Venkovská škola rodinného typu vytváří vhodné prostředí pro hodnotné mezilidské vztahy v nejširším slova smyslu, o což především škola usiluje. Základní škola má všechny ročníky prvního stupně. Výuka se realizuje ve třech třídách. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální naplněnosti jednotlivých ročníků. Kapacita školy je 40 žáků. Na škole není zřízen přípravný ročník. Součástí základní školy je jednotřídní mateřská škola, která sídlí ve vedlejší budově s kapacitou 24 dětí pro děti tří - šestileté, školní družina s jedním oddělením a kapacitou 30 žáků a školní jídelna s kapacitou 70 jídel. Škola se nachází uprostřed obce, která je obklopena hřebenem Krušných hor. Leží v Karlovarském kraji při hranicích se Spolkovou republikou Německo, sousedí s městem Johanngeorgenstadt.

 

 

 

 


Základní informace o škole

Základní škola zahrnuje tři třídy, jednu třídu mateřské školy, jedno oddělení školní družiny a školní jídelnu.

Ve školním roce 2018/2019 má základní škola 35 žáků a mateřská škola 17 dětí.

ZŠ pracuje podle ŠVP ZV "Škola, kam chodím rád"

ŠD pracuje podle ŠVP pro školní družinu "Pohádková říše"

MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

 

 

Zaměstnanci: v celém zařízení pracuje 11 zaměstnanců.

Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Jana Kunstová

Učitelé ZŠ:

     

2. a 4. ročník Ing. Mgr. Barbora Kabešová

3. a 5. ročník Mgr. Pavlína Pfeiferová

  1. ročník Mgr. Jana Kunstová
Asistent pedagoga

Laura Matějková

Vychovatelka ŠD: Veronika Pošvová
Učitelky MŠ: Marta Juklová - vedoucí učitelka
  Soňa Volrábová
Vedoucí ŠJ: Dagmar Štěrbová
Kuchařka: Simona Mazurová
Provozní zaměstnanci: Miluše Kubrová
Renata Malatová