Základní škola a mateřská škola Potůčky

Dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2018
MAS Krušné hory
Finanční plán na rok 2017
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2016 - 2017 - návrh
Výroční zpráva
ŠVP "Škola, kam chodím rád"
Vlastní hodnocení školy
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Školská rada