COVID - 19

NÁSTUP DO ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary

 

 

NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vláda svým usnesením rozhodla :

 

 

4. 1. 2021 ( pondělí )

 

Nastupují žáci 1., 2. a 4. ročníku ( spojené ročníky ) do školy k prezenčnímu vzdělávání.

 

Žáci 3. a 5. ročníku se vzdělávají distančně. Mají možnost i individuálních konzultací po domluvě s třídní učitelkou.

 

Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole a školní družině.
 

Školní družina bude tedy pro 1., 2. a 4. ročník.

 

 

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ :

8:00 - 11:40/12:35 ( výuka ve třídách )
Oběd : 11:45/12:40 - 12:10/13:05 

 

 

Zaměstnanci i žáci jsou povinni nosit ochranu úst a nosu po celu dobu vzdělávání !

 

 

 

 


V Potůčkách 31.12. 2020                             Mgr. Jana Kunstová
                                                                  
( ředitelka školy )