Základní škola a mateřská škola Potůčky

Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na internetových stránkách

Základní školy a mateřské školy Potůčky.

 

Má – li být člověk v životě úspěšný, musí vědět proč se vzdělávat a jak na to. Škola našeho typu poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a snaží se vytvářet podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. ZŠ a MŠ funguje jako jedna společná instituce, kde se respektuje individualita dítěte i žáka, kde je vytvořena přátelská atmosféra mezi učiteli a žáky. Spokojený žák, udržení naplněnosti školy, prezentace školy na veřejnosti, zlepšování prostředí a estetického vzhledu celého našeho zařízení jsou našimi hlavními cíli.